Şerefiye Sarnıcı Sitrin Yüzük  • 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa edilen ilk sarnıç; yüzyıllar boyu şehrin su ihtiyacını karşılaşmak için gizlice varlığını sürdürür. Önceleri imparatorun adıyla yaşayan yapı, 19.yy’dan itibaren “Şerefiye” olarak anılan otantik ve bohem tarzını yansıtan sitrin tasarım.
  • Materyal: gümüş, sitrin

Satın almak için tıklayın.